x

Slecht ziend? Klik hier

EEN VERZORGDE LEEFOMGEVING

BETAALBARE WONINGEN

EEN VRIENDELIJKE LEEFOMGEVING

André Plooij
André Plooij
Voorzitter
Bestuurslid sinds 2013. André is Voorzitter van Huurdersvereniging Argos. Met zijn jarenlange ervaring in het vakbondswezen en vechtersmentaliteit zorgt hij ervoor dat Argos door Rondom Wonen wordt gezien als een serieuze gesprekspartner waarmee terdege rekening wordt gehouden.
Ibrahim Ahmed (LL.M.)
Ibrahim Ahmed (LL.M.)
Penningmeester
Bestuurslid sinds 2014. Ibrahim is Penningmeester van Huurdersvereniging Argos. Hij verzorgt de financiën en speelt een grote rol in de verdere professionalisering van Argos. Als jurist houdt hij zich tevens bezig met de juridische kant van de vereniging.
Willy van de Rijdt
Willy van de Rijdt
Aspirant bestuurslid
Bestuurslid sinds 2017. Willy meldde zich aan naar aanleiding van de ALV in april 2017. Ze richt zich onder andere op het thema 'Duurzaamheid'. Voor ze lid werd van het bestuur van Argos had ze zitting in de Kascommissie.
Roel Brandsma
Roel Brandsma
Secretaris
Bestuurslid sinds 2015. Roel heeft HBO Journalistiek en beschikt over meer dan 20 jaar werkervaring in de organisatiecommunicatie. Zijn aandachtsgebied is de verbetering van de communicatie met de huurders, Rondom Wonen, de gemeente en het bredere publiek. Sinds september 2017 treedt hij op als Secretaris.
Jeannette Lemstra
Jeannette Lemstra
Algemeen bestuurslid
Bestuurslid sinds 2014. Jeannette is een zeer ervaren bestuurslid met veel inzicht in huurdersbelangen.
 • Waarom een huurdersvereniging

  Woningcorporaties moeten gecontroleerd worden. Dit is zowel vastgelegd in de nieuwe Woningwet als in de Overlegwet. Woningcorporaties hebben een maatschappelijke en sociale functie en mogen niet zomaar doen waar ze zin in hebben. Een huurdersvereniging is een middel om deze controle uit te voeren. Net als de reus met de 100 ogen wiens naam Argos draagt, is de huurdersvereniging steeds bezig het beleid en de plannen van Rondom Wonen 'met argusogen te volgen'. Argos stelt zich altijd constructief op, maar is niet bang om moeilijke vragen te stellen of stevig tegengas te geven als de situatie hierom vraagt. 

   

  Wat betreft de huurdersbelangen in Pijnacker is Argos voor woningcorporatie Rondom Wonen en voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp de belangrijkste lokale gesprekspartner. Dit geeft Argos echte invloed op het volkshuisvestingsbeleid in onze gemeente. Rondom Wonen stuurt Argos ieder jaar alle documenten die rechtstreeks betrekking hebben op haar voorgenomen beleid. Hierover brengt Argos advies uit, met het belang van alle huurders als onbetwist uitgangspunt. Argos heeft het recht om twee commissarissen voor te dragen voor de Raad van Commissarissen van Rondom Wonen. Prestatieafspraken (afspraken over bijvoorbeeld het aantal woningzoekenden dat een corporatie in een jaar moet huisvesten) komen tot stand in driehoeksoverleg tussen Rondom Wonen, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Argos. En bij zeer ingrijpende corporatiebesluiten, zoals bijvoorbeeld een fusie heeft Argos instemmingsrecht.

   

  voordelen

  • Gratis lidmaatschap
  • Altijd op de hoogte door de periodieke nieuwsbrief
  • Juridisch spreekuur voor leden
  • Meepraten en meebeslissen
Bekijk archief

Nationale Woonagenda legt vinger op zere plek

Op 23 mei 2018 is de Nationale Woonagenda gepubliceerd. Hierin spreken verschillende partijen af aan de slag te gaan met het oplossen van de grote problemen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door het aanpakken van de woningnood en de (on)betaalbaarheid van het huren. Voorzitter van de Woonbond Ton Selten merkte in een persbericht op: “Huurders hebben de afgelopen jaren flinke huurverhogingen voor hun kiezen gekregen. Zowel in de sociale sector als… lees meer

Gegevensbescherming bij Argos

In het kader van de nieuwe privacywetgeving die per 25 mei 2018 van kracht is een korte mededeling over de manier waarop Huurdersvereniging Argos met persoonsgegevens omgaat.   Alle persoonsgegevens waarover Argos beschikt zijn door de huurders zelf aangeleverd. Ze worden offline bewaard (ze staan dus niet op deze website en kunnen ook niet bereikt worden via deze website). Argos geeft ze nooit door aan anderen (zoals bijvoorbeeld reclamemakers). Argos… lees meer

Meebeslissen als bestuurslid van Huurdersvereniging Argos?

Eigen plek, samen sterk! Meebeslissen als bestuurslid van Huurdersvereniging Argos   Huurdersvereniging Argos vertegenwoordigt alle huurders van woningcorporatie Rondom Wonen en alle bewoners van woningen die Rondom Wonen beheert voor derden. Het bestuur van Argos praat op bestuurlijk niveau mee over zaken die alle huurders aangaan. Niet alleen met Rondom Wonen, maar ook met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Argos werkt voortdurend aan het vergroten van het belang en gewicht van de… lees meer

Argos adviseerde tegen huurverhoging 2018

In de maand april hebben de huurders van Rondom Wonen weer een voorstel huurverhoging ontvangen. Opnieuw (nu al verschillende jaren op rij) wordt de maximale huurverhoging toegepast. Huurdersvereniging Argos is hier teleurgesteld over. De huurdersvereniging heeft namelijk in het overleg met Rondom Wonen over de nieuwe huurverhoging dat eind 2017 is gevoerd met klem geadviseerd te stoppen met het opleggen van de maximale huurverhoging en vanaf 2018 inflatievolgend te worden.… lees meer

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw huis

Huurders hebben dit jaar een ‘WOZ-beschikking’ van de gemeente opgestuurd gekregen. Daarin staat hoeveel hun huurwoning waard is (WOZ = Waardering Onroerende Zaken). Voor sociale huurders is deze brief belangrijk, omdat de maximaal toelaatbare huurprijs van hun woning voor een deel afhankelijk is van de WOZ-waarde.   De WOZ-beschikking ontvangt u in januari of februari. Bezwaar maken heeft alleen zin als de WOZ-waardering te hoog is. Bijvoorbeeld doordat de woning… lees meer
Bekijk archief
 • Nieuwsbrief

Beste huurders,

Met ingang van 1 maart 2018 heeft Rondom Wonen een nieuwe directeur: Lucas de Boer. Het bestuur van Argos is nauw betrokken geweest bij zijn benoeming. De gesprekken die we met hem mochten voeren hebben een positieve indruk achtergelaten. Tijdens de... lees meer

Beste huurders,

U leest nu de laatste nieuwsbrief van 2017. In de vier nieuwsbrieven die afgelopen jaar verschenen zijn, heeft het bestuur u in grote lijnen geïnformeerd over de interessante gebeurtenissen van 2017. Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe.

 

Klantportaal

Het is anno 2017 geen geheim dat steeds meer huurders digitaal contact... lees meer

Beste huurders, 

Als huurdersvereniging hebben we er in één klap honderd nieuwe huurders bij. De kleine plaatselijke woningstichting De Goede Woning (DGW) is namelijk in augustus... lees meer

Beste huurders,

De algemene ledenvergadering heeft op 19 april 2017 besloten akkoord te gaan met de voorgestelde statuutwijzigingen ten aanzien van het automatisch lid maken van de huurders van Rondom Wonen. Dit houdt in dat alle huurders automatisch lid zijn van Huurdersvereniging Argos, tenzij ze aangeven hiervoor geen belangstelling te hebben. De huurders die dit aangeven zullen ook geen verdere informatie van het... lees meer

 

Beste huurders,
Deze nieuwsbrief kijkt vooruit naar de komende algemene ledenvergadering op 19 april in het SWOP-gebouw in Keijzershof te Pijnacker. Eén van de dingen die we willen doen tijdens deze bijeenkomst is de statuten zo wijzigen dat alle huurders van Rondom Wonen en alle huurders van woningen die onder beheer staan van Rondom Wonen automatisch lid worden van Argos. De voorschriften voor... lees meer

 • ALLES OVER HUREN

  Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag? Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging? Waar vind ik het klachtenreglement van Rondom Wonen? Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen én antwoorden die u als huurder verder op weg kan helpen. Mocht uw vraag er niet tussen staan, gebruikt u dan het contactformulier om uw vraag aan ons te stellen.

 • Klachten over het handelen of nalaten door Rondom Wonen

  Bent u het niet eens met Rondom Wonen met de wijze waarop Rondom Wonen werkt of u vindt dat Rondom…

  Lees meer

 • Huurverhoging

  Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging van uw woning? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij Rondom…

  Lees meer

 • Hoe vraagt u huurtoeslag aan?

  Huurders kunnen huurtoeslag aanvragen als hun huur in verhouding tot hun inkomen te hoog is. Huurtoeslag (voorheen huursubsidie) vraagt u…

  Lees meer

 • Onderhoud en reparatie

  Het onderhoud van uw huurwoning is verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud en…

  Lees meer

 • Handige links

  Rondom Wonen is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp de belangrijkste woningcorporatie. Een moderne woningcorporatie in een dynamische omgeving. Rondom Wonen kent…

  Lees meer

 • Voorbeeld Huurcontracten Woonbond

  De Woonbond heeft voorbeeldcontracten voor zelfstandige woningen en voor onzelfstandige woonruimte (kamer(s)) in een huis waar de verhuurder zelf niet…

  Lees meer

  •   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • tel 085 800 1111
  • Huurdersvereniging Argos

   Postbus 46

   2640 AA Pijnacker

contactformulier

word lid