x

Slecht ziend? Klik hier

EEN VERZORGDE LEEFOMGEVING

BETAALBARE WONINGEN

EEN VRIENDELIJKE LEEFOMGEVING

André Plooij
André Plooij
Voorzitter
Bestuurslid sinds 2013. André is Voorzitter van Huurdersvereniging Argos. Met zijn jarenlange ervaring in het vakbondswezen en vechtersmentaliteit zorgt hij ervoor dat Argos door Rondom Wonen wordt gezien als een serieuze gesprekspartner waarmee terdege rekening wordt gehouden.
Ibrahim Ahmed (LL.M.)
Ibrahim Ahmed (LL.M.)
Penningmeester
Bestuurslid sinds 2014. Ibrahim is Penningmeester van Huurdersvereniging Argos. Hij verzorgt de financiën, beheert de website en speelt een grote rol in de verdere professionalisering van Argos. Als jurist houdt hij zich tevens bezig met de juridische kant van de vereniging. Hij is dan ook de drijvende kracht achter het ‘Juridisch Spreekuur’ dat Argos aan het ontwikkelen is.
Roel Brandsma
Roel Brandsma
Algemeen bestuurslid
Bestuurslid sinds 2015. Roel heeft een BA Journalistiek en beschikt over meer dan 15 jaar werkervaring in de organisatiecommunicatie. Zijn aandachtsgebied is de verbetering van de communicatie met de huurders, Rondom Wonen, de gemeente en het bredere publiek.
Jeannette Lemstra
Jeannette Lemstra
Secretaris
Bestuurslid sinds 2014. Jeannette is Secretaris van Huurdersvereniging Argos. Ze belegt de vergaderingen, houdt het overzicht over de beleidsstukken en verzorgt de officiële interactie met Rondom Wonen, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en andere organisaties.
 • Waarom een huurdersvereniging

  Woningcorporaties moeten gecontroleerd worden. Dit is zowel vastgelegd in de nieuwe Woningwet als in de Overlegwet. Woningcorporaties hebben een maatschappelijke en sociale functie en mogen niet zomaar doen waar ze zin in hebben. Een huurdersvereniging is een middel om deze controle uit te voeren. Net als de reus met de 100 ogen wiens naam Argos draagt, is de huurdersvereniging steeds bezig het beleid en de plannen van Rondom Wonen 'met argusogen te volgen'. Argos stelt zich altijd constructief op, maar is niet bang om moeilijke vragen te stellen of stevig tegengas te geven als de situatie hierom vraagt. 

   

  Wat betreft de huurdersbelangen in Pijnacker is Argos voor woningcorporatie Rondom Wonen en voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp de belangrijkste lokale gesprekspartner. Dit geeft Argos echte invloed op het volkshuisvestingsbeleid in onze gemeente. Rondom Wonen stuurt Argos ieder jaar alle documenten die rechtstreeks betrekking hebben op haar voorgenomen beleid. Hierover brengt Argos advies uit, met het belang van alle huurders als onbetwist uitgangspunt. Argos heeft het recht om twee commissarissen voor te dragen voor de Raad van Commissarissen van Rondom Wonen. Prestatieafspraken (afspraken over bijvoorbeeld het aantal woningzoekenden dat een corporatie in een jaar moet huisvesten) komen tot stand in driehoeksoverleg tussen Rondom Wonen, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Argos. En bij zeer ingrijpende corporatiebesluiten, zoals bijvoorbeeld een fusie heeft Argos instemmingsrecht.

   

  voordelen

  • Gratis lidmaatschap
  • Altijd op de hoogte door de periodieke nieuwsbrief
  • Juridisch spreekuur voor leden
  • Meepraten en meebeslissen
Bekijk archief

Uitnodiging bijeenkomst ‘Versterken Huurdersparticipatie’

Op maandag 9 januari 2017 organiseren Argos en Rondom Wonen een nieuwe bijeenkomst over het versterken van huurdersparticipatie. Graag nodigen wij u voor deze avond uit.   Op het programma staan de volgende onderwerpen:   Een spreker die op inspirerende en enthousiaste wijze kan vertellen over de relatie van de provinciale overheid en haar burgers. Een presentatie over de voorgestelde nieuwe werkwijze om huurders meer te betrekken bij het voorgenomen… lees meer

Doorstroming ‘scheefhuurders’ bevorderd

Rondom Wonen heeft een voorstel tot een administratieve scheiding tussen het DAEB en niet-DAEB woningbezit van de corporatie voorgelegd aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp en aan Argos. ‘DAEB’ verwijst naar het kernbezit van Rondom Wonen, alle woningen in de sociale huursector. ‘Niet-DAEB’ betreft woningen die op de vrije huurmarkt worden aangeboden. 'DAEB' is overigens een afkorting van 'Diensten van Algemeen Economisch Belang'. In het kort komt het erop neer dat Rondom… lees meer

Corporaties krijgen beperkt werkgebied

De Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op 25 augustus 2016 officieel goedkeuring gegeven voor de vaststelling van ‘Woningmarktregio’s’; regionale gebieden waarin de woningcorporaties nu zijn ingedeeld en die ze niet meer mogen overschrijden. De instelling van deze regio’s heeft twee belangrijke gevolgen: woningcorporaties mogen niet meer in andere regio’s dan de eigen actief zijn en de onderlinge concurrentie binnen de regio’s wordt vergroot. De minister verwacht dat dit de… lees meer

Prestatieafspraken getekend

Woensdagmiddag 10 augustus 2016 zijn de Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2016 ondertekend. Hierin zijn in overeenstemming met de (nieuwe) Woningwet de volkshuisvestelijke afspraken en verplichtingen tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Huurdersvereniging Argos en woningcorporatie Rondom Wonen opgetekend. De overeenkomst werd getekend door Argos-voorzitter André Plooij, wethouder Piet Melzer en directeur bestuurder Lambert Greven van Rondom Wonen (v.r.n.l). lees meer

De Bewonerscommissie

Bewonerscommissies vormen de basis van het huurderswerk. Na de invoering van de nieuwe Woningwet zijn ze van nog groter belang geworden. Door de nieuwe Woningwet moeten huurdersverenigingen als Argos namelijk op een steeds abstracter beleidsniveau gaan functioneren. Dagelijkse huurzaken zoals onderhoud, energiezuinigheid, het woonklimaat, de huurprijzen en de servicekosten van en in een wooncomplex, buurt, of straat komen dus steeds meer voor rekening van bewonerscommissies.   Een bewonerscommissie is een… lees meer
Bekijk archief
 • Nieuwsbrief

Beste Huurders,

U leest nu de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Regelmatig heeft het bestuur u met nieuwsbrieven zoals deze op de hoogte gehouden van de diverse onderwerpen die dit jaar punt van discussie waren. Uiteraard zijn bijna alle discussies zinvol en boeiend. Zeker nu in 2017 het startschot wordt gegeven voor een nieuw kantelpunt in de geschiedenis van de medezeggenschap van huurders (de Woningwet spreek van... lees meer

JAARGANG 3, NUMMER 7

Beste huurders,

Op dit moment zijn Tanja Roest (Hoofd Wonen van Rondom Wonen) en ikzelf in gesprek over de manier waarop Argos en Rondom Wonen de huurder sneller kunnen betrekken bij de discussies in onze organisaties. We werken nu aan een vervolg op de Inspiratieavond van 23 juni 2016. Daarbij stellen we ons verschillende vragen. Onder andere:... lees meer

JAARGANG 3, NUMMER 6

Beste huurders,

De Inspiratieavond die in de Argos Nieuwsbrief van mei 2016 werd aangekondigd heeft op 23 juni 2016 plaatsgevonden. Mijns inziens met succes. We mogen stellen dat deze avond de toon heeft gezet voor de rest van het traject dat Argos met Rondom Wonen is ingegaan.

 

Namens het bestuur,

André Plooij,... lees meer

JAARGANG 3, NUMMER 5

Beste huurders,

In deze nieuwsbrief van Argos wordt u kort geïnformeerd over de laatste Algemene Ledenvergadering, gehouden op 23 april 2016, en over de Inspiratiebijeenkomst die we in samenwerking met Rondom Wonen gepland hebben op 23 juni 2016. Graag wil ik u in het bijzonder wijzen op de oproep voor deze belangrijke avond.

 

... lees meer

JAARGANG 3, NUMMER 4

Voortaan ieder kwartaal een nieuwsbrief

Met de Argos Nieuwsbrief die u nu voor u hebt liggen, wordt een nieuwe start gemaakt. Vanaf nu verschijnt de Argos Nieuwsbrief namelijk iedere tweede maand van ieder kwartaal als email nieuwsbrief. Hij wordt ook op de website geplaatst, waar hij voortaan vrij te downloaden is.

 

Iedere... lees meer

 • ALLES OVER HUREN

  Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag? Hoe maak ik bezwaar tegen huurverhoging? Waar vind ik het klachtenreglement van Rondom Wonen? Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen én antwoorden die u als huurder verder op weg kan helpen. Mocht uw vraag er niet tussen staan, gebruikt u dan het contactformulier om uw vraag aan ons te stellen.

 • Klachten over het handelen of nalaten door Rondom Wonen

  Bent u het niet eens met Rondom Wonen met de wijze waarop Rondom Wonen werkt of u vindt dat Rondom…

  Lees meer

 • Huurverhoging

  Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging van uw woning? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij Rondom…

  Lees meer

 • Hoe vraagt u huurtoeslag aan?

  Huurders kunnen huurtoeslag aanvragen als hun huur in verhouding tot hun inkomen te hoog is. Huurtoeslag (voorheen huursubsidie) vraagt u…

  Lees meer

 • Onderhoud en reparatie

  Het onderhoud van uw huurwoning is verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud en…

  Lees meer

 • Handige links

  Rondom Wonen is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp de belangrijkste woningcorporatie. Een moderne woningcorporatie in een dynamische omgeving. Rondom Wonen kent…

  Lees meer

  •   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • tel 085 800 1111
  • Huurdersvereniging Argos

   Postbus 46

   2640 AA Pijnacker

contactformulier

word lid